Neden Özyeğin Üniversitesi?

Özyeğin Üniversitesi'ni diğerlerinden ayıran nedir?
•    THE Impact 2019 dünya sıralamasında “Toplumsal Etkisi En Yüksek Türk Üniversitesi” 
•    2021 Dünya Üniversite Sıralamaları'nda yer alan Türkiye’nin en genç üniversitesi 
•    2017, 2018 ve 2020 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda (TÜMA) Birinci
•    2018 ve 2019 “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler” Sıralamasında Birinci
•    Çok disiplinli eğitim
•    Aile şirketleri ve kurumsal şirketler ile güçlü bağlantılar 
•    Türkiye'de Yerleşme  ve İş Kurma için Öğrenci Desteği
•    Girişimcilik Merkezi
•    Ülkenin en büyük ve en önemli şirket gruplarından biri tarafından kurulmuş bir vakıf 
•    Girişimci ve Yenilikçi Üniversite
•    Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde ilk 10 üniversite arasında
•    %100 İngilizce Programlar -Akreditasyonlar:   MÜDEK, AACSB
•    Uluslararası değişim programları ve yurtdışı staj olanakları
•    Türkiye'nin İLK LEED Gold sertifikasına sahip modern, teknolojik, yeşil ve öğrenci dostu kampüs
•    Giriş/Akademik Başarı bursları
•    Kampüste yaşam deneyimi


Girişimcilik ve Yenilikçilik
Özyeğin Üniversitesi yalnızca profesyoneller ve araştırmacılar değil aynı zamanda başarılı girişimciler yetiştirmeyi hedefleyen üçüncü nesil bir «Girişimci Üniversite» olarak kurulmuştur.  Özyeğin Üniversitesi, Türk girişimcilik ekosistemini güçlendirmede üniversitelerin önemli bir sorumluluk taşıdığı inancıyla stratejilerini şekillendirmiştir.

Türkiye'nin İlk Lisans ve Lisansüstü Girişimcilik Programları
Girişimci Öğrenciler: Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerinin girişimci fikirlerini destekler ve bu fikirlerin gerçek şirketlere dönüştürülmesi için gerekli desteği sağlar.    
Girişim Fabrikası:  Turkcell'in stratejik ortaklığıyla kurulan ve Mayıs 2011'de açılan Girişim Fabrikası, yılda yaklaşık 8 - 16 yeni işletmeye ev sahipliği yapar. Bu da öğretim kadromuzun araştırma kapasitesinin Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerine de dönüştüğünü göstermektedir.

İş Dünyasıyla İç İçe Uygulamalı Eğitim    
Sektörel Çözümler: Özyeğin Üniversitesi, iş dünyasıyla iç içe uygulamalı eğitim verme ilkesi doğrultusunda bir “Sektörel Çözümler” programı sunar. Sektörel Çözümler derslerinde öğrencilere, iş dünyasının lider kurum ve kuruluşlarının önde gelen yöneticileriyle tanışmaları için eşsiz bir fırsat sunulur.

Staj Fırsatları: Geniş staj olanakları, öğrencileri, aranan mezunlar olarak hazırlamayı amaçlar. Zorunlu stajlara ek olarak, öğrencilere farklı firmalarda ücretli staj fırsatları sunulmakta, üstün başarılı olanlara ise uluslararası staj imkanı verilmekte ve bu öğrenciler proje  kapsamında Erasmus öğrenci yerleşiminden yararlanabilmektedir. Kendi alanlarında lider kurumlarla benzersiz ortaklıklar: Le Cordon Bleu, Swissotel Hotels & Resorts, The Marmara Collection Group, Deloitte Leadership Institute, ve Turkcell.


Uluslararası Vizyon

İngilizce Dil Ortamı
Tüm akademik programlar, aşağıdaki istisnalar dışında İngilizce olarak sunulmaktadır: Hukuk Fakültesi Türkçe'dir. Mimarlık Fakültesi ise aynı programı hem İngilizce hem Türkçe olarak sunmaktadır. Uluslararası değişim programları ve yurtdışı staj olanakları. 3. sınıf öğrencilerimizin büyük bir kısmı ortak üniversitelerde değişim programlarına katılmaya başlar.

İkinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı
Uluslararası öğretim üyeleri, dünya çapındaki saygın üniversitelerden uluslararası deneyime ve akademik derecelere sahip seçkin öğretim üyeleri ve uluslararası öğrenciler.
Özyeğin Üniversitesi, öğrenme ve büyüme arayışındaki her kültürden ve geçmişten öğrenci ve öğretim üyesinin güvenli ve destekleyici bir «evden uzakta ev» bulabilecekleri bir yerdir.
Eşitlik ilkesi uyarınca, Özyeğin Üniversitesi, öğrenci kabul ederken cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, mezhebe, dine, yaşa, özürlülüğe, cinsel eğilime veya cinsel kimliğe dayanarak karar vermez ve eğitim ve istihdam politikalarının, burs verme sürecinin veya üniversite tarafından desteklenen herhangi bir programın uygulanması sırasında cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, mezhebe, dine, yaşa, özürlülüğe, cinsel tercihe veya cinsel kimliğe dayalı ayrımcılık yapmaz.