Yabancı öğrenciler, Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarına başvuruda bulunabilir. Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarına başvuruda bulunmak isteyen yabancı öğrencilerin ilgili kurumun belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan kabul şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Aşağıdaki kriterlere sahip kişiler, yabancı öğrenci olarak başvurabilir:
  • Lise mezunu veya lise son sınıf öğrencisi olan yabancı uyruklular,
  • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
  • Doğumla yabancı bir ülkenin vatandaşı olup, sonradan T.C. /KKTC vatandaşlığına geçen çift uyruklular
  • T.C.  veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar),
  • KKTC uyruklu olup KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

Aşağıdaki kriterlere sahip kişiler, yabancı öğrenci olarak başvuramaz. 
  • T.C. veya KKTC uyruklu olanlar (KKTC uyruklu olup KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)
  • Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular, (lise öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlayanlar hariç),
  • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (KKTC uyruklu olup KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç)
  • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören çift uyruklular veya T.C uyruklular
  •  Disiplin suçu nedeniyle Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarından ihraç edilen öğrenciler.